Spring naar inhoud

Bijlage 2: Laureaten en prijswinnaars

In dit overzicht zijn de beurzen en prijzen vermeld die zijn toegekend in het jaar 2021. Persoonlijke laureaten en de laureaten van samenwerkingsbeurzen van Erasmus MC zijn niet opgenomen. Een overzicht van deze laureaten staat in het jaarverslag 2021 van het Erasmus MC. Prijzen die zijn uitgereikt door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Stichting Erasmus Trustfonds aan Erasmus MC studenten en onderzoekers zijn wel in het overzicht opgenomen. 

Eredoctoraten Dies Natalis

Professor Karl Deisseroth (Stanford University) ontving een eredoctoraat uit handen van promotor hoogleraar Chris de Zeeuw (Erasmus MC) voor zijn baanbrekende hersenonderzoek. Karl Deisseroth wordt gezien als de grondlegger van de optogenetica, een techniek die het mogelijk maakt om met licht specifieke hersencellen te activeren. Door eiwitten in te bouwen in hersencellen maakt deze techniek het mogelijk om heel specifiek bepaalde hersencellen te activeren of af te remmen.  

Professor Trisha Greenhalgh (University of Oxford) ontving een eredoctoraat uit handen van promotor hoogleraar Roland Bal (Erasmus School of Health Policy & Management) voor haar onderzoek naar complexe innovaties in de zorg, Haar werk is erop gericht de traditionele en humanistische aspecten van geneeskunde en gezondheidszorg te vieren en te behouden, terwijl ze ook de uitzonderlijke mogelijkheden van de hedendaagse wetenschap en technologie omarmt om de gezondheidsresultaten te verbeteren en het lijden te verlichten. 

Universitaire prijzen

Met Strategie24 heeft de EUR de belofte gedaan om een positieve impact te hebben op de maatschappij. Daaruit vloeit het doel uit een eco-positieve universiteit te zijn. Nicole Hunfeld (Erasmus MC) won voor haar inzet voor het Green Intensive Care project de Sustainability Award

De Rotterdam Scriptieprijs ging naar Jamila Robbeson voor haar scriptie 'The rise of the electric vehicle influencing the public charging infrastructure of tomorrow: An application of a discrete choice experiment in the EV industry'.

Prof.dr. Hanneke Takkenberg, professor of Management Education focusing on Women in Business (RSM) is de winnaar van de FAME Athena Award 2021, vanwege haar actieve promotie van vrouwelijk leiderschap. Female Academics Moving to Equity (FAME) prijst professor Takkenberg om haar talloze inspanningen en initiatieven om genderongelijkheid tegen te gaan, zoals de oprichting van het Erasmus MC-netwerk voor academische vrouwen VENA en het Diversity & Inclusion Office van EUR.

Prijzen Stichting Erasmus Trustfonds

De Onderwijsprijs gaat jaarlijks naar een docent die op een bijzondere manier is opgevallen. Bijvoorbeeld door zijn/haar gepassioneerde manier van college geven of door een vernieuwende onderwijsstijl. De Onderwijsprijs 2021 is gewonnen door dr. Ana Uribe Sandoval, docente bij de vakgroep Media en Communicatie aan de Erasmus School of History, Culture & Communication.

De Onderzoeksprijs wordt toegekend aan een veelbelovend wetenschappelijk medewerker van de EUR die een uitmuntende prestatie heeft geleverd op het gebied van onderzoek. De Onderzoeksprijs werd dit jaar gewonnen door dr. Tina van der Vlies voor haar onderzoek dat grote maatschappelijke impact heeft. Tina levert met haar geschiedenisonderzoek kennis om de wereld beter te begrijpen, problemen te analyseren en tot oplossingen te komen.

De Lambers Student Excellence Award is dit jaar maar liefst aan twee inspirerende en ambitieuze studenten uitgereikt, Ina Jäntgen (Filosofie en Economie) en Charlie Sewalt (Geneeskunde). 

De Student Societal Impact Award is gewonnen door Max Wagenaar en Emma Peters die vanuit het studenteninitiatief Erasmus Verbindt met veel initiatief, daadkracht en leiderschap de relatie tussen de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam versterken. 

Alumnus Lukas Bertels (RSM) is de winnaar van de Hermes Kring Londen Scriptieprijs. Zijn masterscriptie gaat over de energietransitie en de gevolgen van een afschaffing van subsidie op zonnepanelen.

In 2021 is voor de eerste keer de Sociologische Bril uitgereikt. Deze prijs voor het beste sociologische boek van 2020 is gewonnen door Sinan Çankaya met het boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’. 

Externe prijzen

Universitair hoofddocent Rogier Quaedvlieg van Erasmus School of Economics, heeft de prestigieuze jaarlijkse J.C. Ruigrokprijs toegekend gekregen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. De J.C. Ruigrokprijs is een beloning voor jonge onderzoekers die origineel onderzoek doen op het gebied van sociale wetenschappen.

Alumnus Didier Nibbering heeft voor zijn promotieonderzoek de Christiaan Huygensprijs in ontvangst mogen nemen. De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker wiens promotieonderzoek een belangrijke en maatschappelijk relevante bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap. De prijs van 2021 was gericht op actuariële studies en econometrie.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek de 'Comenius Teaching Fellowship' toegekend aan Katharina Bauer (Erasmus School of Philosophy). Deze prijs is toegekend aan haar project 'Is Less Perfect Just Perfect? Coping with perfectionist ideals in arts education'.

Persoonlijke laureaten en prijswinnaars

In het kader van het talentprogramma van de NWO worden jaarlijks de Veni, Vidi en Vici toegekend. Deze drie financieringsvormen zijn afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers. 

In 2021 zijn enkel de Veni winnaars voor de domeinen ZonMW en Science in december bekend gemaakt. Voor de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) worden de resultaten pas in april 2022 beschikbaar. Dit is het gevolg van een hack op de NWO-databases in het voorjaar van 2021.

De EUR haalde in 2021 geen beurs binnen voor de Vidi en Vici ronde. De Vici-voorstellen die voor ronde 2021 zijn ingediend, zijn in 2022 toegekend. Ook dit is te wijten aan de NWO-hack.

De European Research Council (ERC) financiert wetenschappelijk onderzoek dat binnen de Europese Unie (EU) wordt uitgevoerd. De EUR haalde in 2021 geen ERC persoonlijke beurzen binnen. De ERC-voorstellen die zijn ingediend voor de ronde van 2021 worden in 2022 bekendgemaakt. 

De ERC Starting Grant ondersteunt getalenteerde beginnende onderzoekers bij het opzetten van hun eigen onderzoeksgroep. In 2021 is deze grant aan de volgende twee EUR onderzoekers toegekend:

 • Dr. Tom Emery (ESSB)
 • Dr. Jess Bier (ESSB)

DeERC Consolidator Grant wordt toegekend aan wetenschappers die hun onafhankelijkheid consolideren door het samenstellen van een onderzoeksteam en te bouwen aan een succesvolle carrière in Europa. Ook wetenschappers die recent een onafhankelijk, excellent onderzoeksteam hebben opgericht en dit team willen versterken, komen in aanmerking voor de Consolidator Grant. 

De ERC kent Advanced Grants toe aan gevestigde, vooraanstaande academici die een langlopende beurs nodig hebben om baanbrekend onderzoek te verrichten. 

NWO Promoties in de Geesteswetenschappen

De drie winnaars van de NWO Promoties in de Geesteswetenschappen zijn Mariana Fried (ESHCC), Martijn van der Meer (ESHCC) en Sophie van Balen (ESPHIL). Doel van Promoties is om onderzoekstalent de mogelijkheid te bieden een zelfstandig onderzoeksproject uit te voeren.

KNAW

Een lidmaatschap voor het leven van de KNAW is in Nederland een groot eerbetoon voor een wetenschappelijke carrière. Elk jaar worden zestien nieuwe leden gekozen. In 2021 werden prof.dr.ir. Thea Hilhorst (ISS) en prof.dr. Susanne Janssen (ESHCC) gekozen.

KNAW subsidies

Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd! 

Sustainable Finance

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Dirk Schoenmaker (RSM)

Marketing Management

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Stefano Puntoni (RSM)

Pedagogische wetenschap en praktijk: wederzijdse versterking door brede en doelgroepgerichte wetenschapscommunicatie

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Loes Keijsers (ESSB)

Erasmus Institute for Public Knowledge

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Willem Schinkel (ESSB)

KNAW Van der Gaag beurs

Effects of Infancy Behavioral Inhibition on Social Processing and Risk for Social Anxiety during Adulthood

EUR-onderzoeksleider: Miranda Lutz (ESSB)
 

Marie Skłodowska Curie Actions – Postdoctoral Fellowships

De Marie Skłodowska Curie Actions - Postdoctoral Fellowships zijn opgezet om de internationale mobiliteit te stimuleren van ervaren onderzoekers met ten minste vier jaar voltijds onderzoekservaring. In 2021 werden de Marie Skłodowska Curie Actions - Postdoctoral Fellowships toegekend aan vijf EUR-wetenschappers:

 • Dr. Anita Harrewijn (ESSB)
 • Dr. Kamila Moulaï (RSM)
 • Dr. Matthijs Korevaar – Global Fellowship (ESE) 
 • Dr. Renske Stans (ESE) 
 • Dr. Ryan Kopaitich (ESPhil)

CLI Fellows

In samenwerking met de faculteiten organiseert de Community for Learning & Innovation (CLI) projecten voor de professionele ontwikkeling van docenten, innovatie in online en offline onderwijs, onderwijsonderzoek en studentenprojecten. Door het aanwijzen van CLI Fellows wil de CLI onderwijsvernieuwing een impuls geven. In 2021 werden CLI Fellowships toegekend aan:

 • Gabry Vanderveen (ESL) 
 • Marianne Littel (ESSB)
 • Nina Holvast (ESL)
 • Sandra Sülz (ESHPM) 
 • Susan van Rijen (ESSB) 
 • Ward Vloeberghs (EUC) 
 • Willem-Jan Kortleven (ESL)

Nota bene: Nina Holvast en Willem-Jan Kortleven vroegen en kregen de Fellowship samen.

Stichting Erasmus Trustfonds

Het Erasmus Trustfonds is basis voor de groei en bloei van de EUR. Het fonds heeft jaarlijks een budget beschikbaar om impactvolle onderzoek van de universiteit te stimuleren en haar uitmuntende studenten en wetenschappelijk personeel te ondersteunen. Sinds 1913 ondersteunt het Erasmus Trustfonds met financiële steun de doelen van de EUR. De projecten die het Erasmus Trustfonds ondersteunt, vallen binnen de volgende categorieën: Onderzoek, Onderzoeksbezoeken, Prijzen, Studentbegeleiding, Studentenleven en Overige. Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeksprojecten die in 2021 werden ondersteund. 

 • Adrian Sneeuw - FACETS 
 • Alessandra Arcuri - Bottom-up sustainability: Rethinking legal institutions of market integration from the margin 
 • Annalisa Costella - Self-defeating self-governance: How the value of freedom shapes a person’s behavior
 • Arfan Ikram - Preventie van dementie: van theorie naar toepassing in de praktijk 
 • Arjan Non - Study loans and stress-related mental health problems 
 • Astrid Kamperman - Addressing the victim in the room: the use of machine learning to detect domestic violence in mental healthcare patients 
 • Astrid van der Veldt - Whole genome sequencing in renal cell cancer 
 • Casper van Eijck - MesoPher/mitazalimab-combination therapy in progressive metastatic pancreatic disease (REACtiVe-2) 
 • Emine Kilic - Define gene regulatory programs driving oncogenic differentiation in UM development and metastasis 
 • Esther Warnert - Piloting the use of physiological MRI for precision radiotherapy of IDH-wildtype glioblastoma 
 • Eveline Crone - Fostering the potential of the new generation 
 • Francesco Capozza - Beliefs and policy demand on the gender gap in salary negotiation 
 • Francisca Grommé - Hybrid employment in the platform economy: Who is juggling multiple jobs and how? 
 • Heleen van Beekhuizen - Moleculaire en immunologische biomarkers bij recidiverend en hoogstadium cervix carcinoom 
 • Hub Zwart - Bijzondere leerstoel Publieksfilosofie 
 • Hub Zwart - Bijzondere leerstoel Spinoza 
 • Igna Bonfrer - Happy moms and babies – supporting healthy lifestyles among pregnant women in India 
 • Jing Hiah - New mobilities or persistent inequalities in the exploitation of digitalized domestic labour? 
 • Jiska Engelbert - Local networking for a digital future 
 • Joke Roodnat - Factors influencing the course of renal function after kidney donation 
 • Joppe Drop - Improving pediatric extracorporeal membrane oxygenation outcomes 
 • Liesbeth van Rossum - ObesEcare 
 • Marjolein van Driel - Dormant cells in bone metastases 
 • Martine Lamfers - Development of new treatments for brain tumors using patient-derived tumor models 
 • Mathijs van Dijk - Drawing up the bill: Does sustainable investing affect risk and return? 
 • Menelaos Markakis - Political and legal accountability in economic and monetary union 
 • Niels Agatz - Demand Management for Attended Home Service Delivery 
 • Nina Grootendorst - Stress and the city: Exploring urbanicity as risk factor for adolescent mental health 
 • Pieter Bakx - Life with dementia 
 • Rebecca Hewett - Exploring the role of HR Management in navigating the paradox of differing stakeholder needs to create decent work and sustainable economic growth 
 • Shuang Zhang - Carlitage regeneration using skeletal stem cell 
 • Tanja Houweling - Research for health impact in Africa
 • Ting Li - Using consumer online click stream data for dynamic pricing strategies 
 • Vivien Butot - Transdisciplinary cooperation for multilateral engagement with smart urban safety in Rotterdam 
 • Wiep van Bunge - The historical Spinoza. A chronological companion of his life and time

NWO samenwerkingsbeurzen

De NWO financiert als nationale onderzoekraad duizenden toponderzoekers aan universiteiten en instituten en geeft met subsidies en onderzoeksprogramma's richting aan de Nederlandse wetenschap.

NWO Rubicon – Why school history matters: public debates on history education, 1920-2020

EUR-onderzoeksleider: Dr. Tina van der Vlies (ESHCC)

NWO SGW Open Competitie - Age-friendly communities and well-being realization among older native and immigrant populations in the Netherlands
Prof. A.P. Nieboer (ESHPM) 

NWO SGW Open Competitie - Understanding transactional sex in situations of humanitarian crises and reforming institutional responses

EUR-onderzoeksleider: Prof.dr.ir. Thea Hilhorst (ISS)

NWO Kleine projecten voor NWA-routes - Cobot order picking strategies

Gecoördineerd door: TKI Dinalog

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. René de Koster (RSM)

ZonMw

ZonMw subsidieert onderzoek op het gebied van gezondheid en stimuleert het gebruik van kennis om zorg en gezondheid te verbeteren.

Children and (future) Parents, supported by Prediction and Professionals in Prevention, to improve Opportunity (C-4PO)
EUR-onderzoeksleider: dr. B. Ravesteijn (ESE)

Empowerment van jonge mannen in hun rol als vader bij een onbedoelde zwangerschap

EUR-onderzoeksleiders: Dr. M.D. Hilverda BSc MSc PhD en Dr. V. Petit-Steeghs (ESHPM)

Het effect van de Sociale Benadering Dementie: een Comparatieve Casestudy

EUR-onderzoeksleider: dr. I.N. Fabbricotti (ESHPM)

Met VERVE!: VERpleegkundigen in the lead voor kwaliteit- en patiëntVEiligheid

EUR-onderzoeksleider: dr. C.J. van Oostveen (ESHPM)

Ruimte voor veerkracht: anders verantwoorden in de relatie tussen ‘work as imagined’ (WAI) en ‘work as done’ (WAD)

EUR-onderzoeksleider: dr. J. Weenink (ESHPM)

ZonMw beurzen gecoördineerd door andere instituten:

BUNDLE: Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren

Gecoördineerd door: Leiden University Medical Center

EUR-onderzoeksleider: dr. F. Eijkenaar (ESHPM)

BUZZ2: Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere

Gecoördineerd door: Annature geboortezorg

EUR-onderzoeksleider: Prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus (ESHPM)

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste twee jaar na de geboorte

Gecoördineerd door: Erasmus MC

EUR-onderzoeksleider: dr. J.W.M. Weggelaar – Jansen (ESHPM)

Safe transfer NICU

Gecoördineerd door: Universitair Medisch Centrum Utrecht

EUR-onderzoeksleider: dr. M. Buljac (ESHPM)

TOpzorg VERzilveren (TOVER). Evaluatieonderzoek Top-specialistische Zorg en Onderzoek

Gecoördineerd door: Radboudumc

EUR-onderzoeksleider: prof.dr. R.A. Bal (ESHPM)

Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaatcarcinoom 

Gecoördineerd door: Erasmus MC

EUR-onderzoeksleider: Prof.dr.ir. C.T.B. Ahaus (ESHPM)

Horizon 2020

Horizon 2020 is het financiële instrument voor de implantatie van de Innovatie Unie, een belangrijk initiatief van Europa 2020, dat is gericht op het versterken van de wereldwijde concurrentiekracht van Europa. Horizon 2020 helpt dit te bereiken door onderzoek en innovatie te koppelen, met de nadruk op uitmuntende wetenschap, industrieel leiderschap en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.

Gecoördineerd door andere instituten:

ADAPTED- Eradicating Poverty: Pathways towards achieving the Sustainable Development Goals

Gecoördineerd door: Ruhr Universität Bocum

EUR-onderzoeksleider: Prof.dr. Wil Hout (ISS)

 

MAGPIE: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs

Gecoördineerd door: Havenbedrijf Rotterdam

EUR-onderzoeksleiders: Prof.dr. Rob Zuidwijk (RSM), Dr. Larissa van der Lugt (Erasmus UPT)


SPATIAL - Security and Privacy Accountable Technology Innovations, Algorithms, and machine Learning

Gecoördineerd door: Technische Universiteit Delft
EUR-onderzoeksleider: Prof.dr. Jason Pridmore (ESHCC)

REINCARNATE - Reincarnation of Construction Products and Materials by Slowing Down and Extending Cycles

Gecoördineerd door: Technische Universitat Berlin
EUR-onderzoeksleider: dr. João Gonçalves, ESHCC 

Andere toegekende samenwerkingsbeurzen

PDI-SSH: Secure Analysis Environment (SANE)
EUR-onderzoeksleider: Dr. Tom Emery (ESSB)

PDI-SSH: Building a FAIR Expertise Hub for the social sciences
EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Pearl Dykstra (ESSB)

Gecoördineerd door andere instituten:

EFRO Kansen voor West II – 4TEURN: Inland shipping maximum sustainable

Gecoördineerd door: 4shipping BV

EUR-onderzoeksleider: Prof. dr. Rob Zuidwijk (RSM) 

Versie:
v6.1.1

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report